Hệ thống văn bản pháp luật về Ngân hàng, tiền tệ
Sunday June 2nd, 2019 546

Hệ thống văn bản pháp luật về Ngân hàng, tiền tệ

Quý khách đang tra cứu Hệ thống văn bản pháp luật về Ngân hàng, tiền tệ. Tại đây, chúng tôi ưu tiên liệt kê các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Quyết định về Ngân hàng, tiền tệ được sắp xếp theo Ngày ban hành mới nhất sẽ được nhìn thấy trước.
Trong trường hợp Quý khách cần tra cứu các loại văn bản pháp luật khác về Ngân hàng, tiền tệ có thể sử dụng công cụ tìm kiếm kế bên. Hoặc chọn một Hệ thống văn bản pháp luật trong các lĩnh vực sau đây:

1
Nghị định 43/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

2
Quyết định 355/QĐ-TTg năm 2019 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Bài viết liên quan

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp