Nỗi trăn trở của người con Việt tại Hàn - VINAKA Promotion Center

Nỗi trăn trở của người con Việt tại Hàn

Nỗi trăn trở của người con Việt tại Hàn – Ông Đinh Văn Cường người sáng lập Trung Tâm Trưng Bày Sản Phẩm Việt Nam tại Hàn Quốc trả lời phỏng vấn trong lễ ra mắt trung tâm xúc tiến Vinaka

Bài viết liên quan

(Tiếng Việt) Nguyên Bộ trưởng, Đại biểu Quốc hội Oh Jang-seop Hàn Quốc đến thăm và làm việc cùng ông Đinh Văn Cường
Images Vinaka trading center Opening

Images Vinaka trading center Opening
Thursday December 12th, 2019

Hoạt động liên quan

Tin tức hoạt động liên quan

Images Vinaka trading center Opening

Hình ảnh lễ ra mắt trung tâm xúc tiến Vinaka. Lễ ra mắt trung tâm xúc tiến Vinaka tại...