(Tiếng Việt) VINAKA HÀNH TRÌNH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HÀN QUỐC - VINAKA Promotion Center

Tin liên quan

(Tiếng Việt) Nông sản Việt Nam tham gia Hội chợ hàng nhập khẩu Hàn Quốc 2021
Vietnamese farm produce popularised in RoK
Launching Vietnam Product Promotion and Exhibition Center in Korea

Launching Vietnam Product Promotion a...
Thursday December 12th, 2019

Vinaka Vietnam goods trading center in Seoul

Vinaka Vietnam goods trading center i...
Thursday December 12th, 2019