(Tiếng Việt) Được sự hỗ trợ của phòng thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc. Vinaka thành công xúc tiến thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm từ trái cây và sản phẩm chế biến từ nông sảnViệt Nam vào hệ thống phân phối của Hàn Quốc - VINAKA Promotion Center