hình ảnh hoạt động - 비나카무역센터

Tọa lạc tại trung tâm tam giác ba thành phố Hồi Hột, Bao Đầu và Ngạc Nhĩ Đa Tư,...

Xem chi tiết