Xuất nhập khẩu - 비나카무역센터
월요일 7월 26th, 2021 1121

베트남 과일 맛있어요

(서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 22일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘제18회 수입상품전시회’ 베트남 부스에서 관계자들이 과일 및 특산품을 홍보하고 있다....

Xem chi tiết

Tổng cục Hải quan được Bộ Tài chính giao chủ trì sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC, trong đó...

Xem chi tiết

Giấy phép kinh doanh của Công ty không có chức năng xuất nhập khẩu quần áo, vải, vậy muốn...

Xem chi tiết