Nỗi trăn trở của người con Việt tại Hàn

Nỗi trăn trở của người con Việt tại Hàn – Ông Đinh Văn Cường người sáng lập Trung Tâm Trưng Bày Sản Phẩm Việt Nam tại Hàn Quốc trả lời phỏng vấn trong lễ ra mắt trung tâm xúc tiến Vinaka

Bất động sản liên quan

Các tin liên quan về bất động sản

Hình ảnh lễ ra mắt trung tâm xúc tiến Vinaka tại Hàn Quốc

Hình ảnh lễ ra mắt trung tâm xúc tiến Vinaka. Lễ ra mắt trung tâm xúc tiến Vinaka tại...