Nỗi trăn trở của người con Việt tại Hàn - TRUNG TÂM XÚC TIẾN VINAKA

Nỗi trăn trở của người con Việt tại Hàn

Nỗi trăn trở của người con Việt tại Hàn – Ông Đinh Văn Cường người sáng lập Trung Tâm Trưng Bày Sản Phẩm Việt Nam tại Hàn Quốc trả lời phỏng vấn trong lễ ra mắt trung tâm xúc tiến Vinaka

Hoạt động liên quan

Tin tức hoạt động liên quan

Nguyên Bộ trưởng, Đại biểu Quốc hội Oh Jang-seop Hàn Quốc đến thăm và làm việc cùng ông Đinh Văn Cường

Nguyên Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải và xây dựng kiêm Đại biểu Quốc hội ông Oh Jang-seop...

Hình ảnh lễ ra mắt trung tâm xúc tiến Vinaka tại Hàn Quốc

Hình ảnh lễ ra mắt trung tâm xúc tiến Vinaka. Lễ ra mắt trung tâm xúc tiến Vinaka tại...