Hình ảnh lễ ra mắt trung tâm xúc tiến Vinaka. Lễ ra mắt trung tâm xúc tiến Vinaka tại...

Xem chi tiết