VINAKA HÀNH TRÌNH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – HÀN QUỐC
08/12/2019 1663

VINAKA HÀNH TRÌNH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – HÀN QUỐC

VINAKA HÀNH TRÌNH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HÀN QUỐC

Trung tâm Xúc tiến và Trưng bày hàng Việt Nam chất lượng cao tại Hàn Quốc có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại giữa Việt – Hàn, quảng bá thương hiệu Việt Nam tại Hàn Quốc.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN VINAKA – 비나카무역센터 (VINAKA Promotion Center)

Địa chỉ: 502, Samwon Tower, 124, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul

장 소 :서울특별시 강남구 테헤란로 124 삼원타워(역삼동) 502호

Website: https://vinaka.kr

Mobile: 02-558-6002 ; 010-6777-6002