Được sự hỗ trợ của phòng thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc. Vinaka thành công xúc tiến thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm từ trái cây và sản phẩm chế biến từ nông sảnViệt Nam vào hệ thống phân phối của Hàn Quốc - TRUNG TÂM XÚC TIẾN VINAKA
Được sự hỗ trợ của phòng thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc. Vinaka thành công xúc tiến thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm từ trái cây và sản phẩm chế biến từ nông sảnViệt Nam vào hệ thống phân phối của Hàn Quốc
30/07/2021 1141

Được sự hỗ trợ của phòng thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc. Vinaka thành công xúc tiến thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm từ trái cây và sản phẩm chế biến từ nông sảnViệt Nam vào hệ thống phân phối của Hàn Quốc

Nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản có thế mạnh của Việt Nam đặc biệt là mặt hàng trái cây tươi và  các sản phẩm từ nông sản Việt Nam sang Hàn Quốc. Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có cơ hội tiếp cận, kết nối với các đối tác tiềm năng tại Hàn Quốc.

Trong 4 ngày (27-30/7/2021) Vinaka dưới sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam và  KOTRA. Đã gặt hái được nhiều thành công xúc tiến các sản phẩm nông sản Việt Nam thâm nhập vào hệ thống phân phối của Hàn Quốc.

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp đã được giới thiệu về thực trạng xuất khẩu trái cây tươi và các sản phẩm chế biến từ trái cây và nông sản của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc, các vấn đề doanh nghiệp hay gặp phải và khuyến nghị, đồng thời hướng dẫn cách thức đưa các sản phẩm tới tay người Hàn Quốc.

Đặc biệt, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sẽ được kết nối giao thương trực tiếp với các nhà nhập khẩu trái cây tươi, các hệ thống phân phối lớn của Hàn Quốc trong khuôn khổ chương trình Hội thảo.